Project Description

مشخصات :

  • این مخلوط کن دارای دهنه ی 2 متری
  • همراه با گیربکس دست ساز و دنده گرازی
  • با موتور 20 اسب بخار 900 دور

در دستگاه مخلوط کن دهانه 2 متری عملیات مخلوط کردن از طریق چرخش تیغه ها انجام می‌گیرد و با حرکت مواد از یک ناحیه به ناحیه دیگر مواد درون دستگاه با هم مخلوط می‌شوند.

این دستگاه در عرض ۳ دقیقه یک تُن و ۲۰۰کیلو مواد مخلوط می کند و اسم دستگاه مخلوط کن دهنه دو متر همراه با گیربکس دست ساز